Jednorázové akce pro děti

Masopustní rej masek -  akce se koná v průběhu února, většinou v sále u Boudů - děti čeká program složený z písniček, básniček, divadla, ...

Vítání jara -  akce se koná v průběhu března, většinou venku - děti čeká program složený z písniček, básniček, výtvarných aktivit, ...

Rej čarodějnic -  akce se koná koncem dubna, většinou v sále u Boudů - děti čeká program složený z písniček, básniček, výtvarných aktivit, ...

Dětský den -  Macek se podílý na přelomu května a června na organizaci dětského dne, v rámci kterého připravuje soutěže pro nejmenší děti ...

Drakiáda -  akce se koná začátkem října, a to na poli mezi Kolovraty a Benicemi - děti čeká pouštění draků zakončené společným táborákem ...

Dýňová slavnost -  akce se začátkem listopadu a začíná u fontány před Infocentrem, odkud jdou děti s rozsvícenými lampiony na hřiště s Urampou, kde je celý program zakončen ohňmostrojem ...

Mikulášská -  akce se koná začátkem prosince v sále u Boudů - vzhledem k omezené kapacitě se jedná o interní akci pro členy Macka ...

Laktační poradna

V této rubrice nejsou žádné články.

Kontakt

Rodinné centrum MACEK Korespondenční adresa:
RC Macek z.s., Mírová 20,
103 00 Praha 113
---------------------------------------------
IČ: 26676567
číslo účtu: 6566092001/5500
telefon RC MACEK
rcmacek@seznam.cz